ทางเลือกใหม่ของชีวิตวัยมันส์ที่ให้คุณเลือกเช็คเมลเมื่อใดก็ได้ตามใจ
ไม่ต้องออนไลน์ตลอดเวลาทั้งรับ – ส่งเมล ผ่าน POP3 หรือ
IMAP4 E-Mail Server สะดวก รวดเร็ว ทันใจ


 
 
ตัวอย่างการการตั้งค่าเมล์ IMAP4

ตัวอย่างการตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับ Yahoo.co.th หรือ Yahoo.com

• มี Account Yahoo.co.th หรือ Yahoo.com ขอเปิดใช้บริการที่
   www.yahoo.co.th หรือ www.yahoo.com
• ตั้งค่าการดาวน์โหลดเมล์ที่โทรศัพท์มือถือ ดังนี้
   - ตั้งค่า Access Point : AIS-GPRS-Internet
   - ใส่ E-mail Address: xxxx@yahoo.co.th or xxxx@yahoo.com
   - ใส่ User Name: xxxx
   - ใส่ Password: ********
   - ตั้งค่า Incoming Server: imap.n.pre.mail.yahoo.com เหมือนกัน
     ทั้ง Yahoo.co.th และ Yahoo.com
   - ตั้งค่า Outgoing Server: smtp.mobile.mail.yahoo.com
     เหมือนกันทั้ง Yahoo.co.th และ Yahoo.com
• เมื่อทำการตั้งค่าโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Connect
   ทุกครั้งที่ต้องการเช็คเมล์ (ในรุ่น Nokia N-series สามารถตั้งเวลาให้
  connect ทุก 10-15 นาทีได้
• สามารถใช้งานได้ทั้ง Nokia Series40 และ 60


ตัวอย่างการตั้งค่าเมล์ POP3

สำหรับ YAHOO MAIL.CO.TH
"ในส่วนของ Yahoo.com ถ้าเป็นลูกค้า AIS ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
จากปกติที่ลูกค้าต้องจ่ายถึง 19.99 U$./ปี"


• มี Account YAHOO MAIL.CO.TH หรือ ขอเปิดใช้บริการที่
  www.yahoo.co.th
• หลังจาก Log In แล้วให้คลิกหัวข้อ
“ตัวเลือก” ที่มุมขวาบนแล้ว
  กดเลือก
“การส่งเข้าถึง POP และการส่งต่อ”
  แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อทำการตั้งค่าส่งE-mailมาที่โทรศัพท์มือถือ
• ตั้งค่าการดาวน์โหลดเมล์ที่โทรศัพท์มือถือ ดังนี้
   - ตั้งค่า Access Point : AIS-GPRS-Internet
   - ใส่ E-mail Address: xxxx@yahoo.co.th
   - ใส่ User Name: xxxx
   - ใส่ Password: ********
   - ตั้งค่า Incoming Server: pop.mail.yahoo.com
   - ตั้งค่า Outgoing Server: mail.cscoms.com
• เมื่อทำการตั้งค่าโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Connect
   ทุกครั้งที่ต้องการเช็คเมล์

ข้อแตกต่างระหว่าง IMAP4และ POP3


- IMAP จะ sync ทุก folder โดยทุก email จะถูกเก็บไว้ที่ email server
  กลาง ถ้ามีการ delete หรือ sent ที่มือถือก็จะ sync กับ folder ที่
  server ด้วย และ IMAP จะ download ครั้งแรกเฉพาะ header เท่านั้น
  (subject , sender) กรณีที่ต้องการอ่านต้องเลือก download
  เพิ่มทั้งเนื้อความและ attachment ทำให้เป็นการ download
  เฉพาะที่จำเป็นเหมาะกับการใช้บน GPRS/ EDGE


- POP3 จะเป็น การ download email และ เนื้อความ แต่ไม่ sync
  กับทุก folder จะดาวน์โหลดเฉพาะ inbox เท่านั้น มีข้อดีคือสามารถ
  download มาเก็บไว้อ่าน offline ได้ ไม่เหมาะกับ GPRS/ EDGE
  เมื่อมี email ขนาดใหญ่

ดูวิธีการตั้งค่าสำหรับเมลอื่นๆ คลิกที่นี่

ี่
E-mail ที่สามารถใช้งานได้:
Yahoo, Gmail, Jinet,
CSLOXINFO, KSC, และเมลอื่นๆ


หมายเหตุ

1. สำหรับโทรศัพท์โนเกีย Series60 สามารถตั้งค่าผ่าน Setting Wizard โดยไปที่ Menu > Setting Wizzard > กด OK > เลือก E-mail > เลือกชื่อ Mail ที่ต้องการเช็ค > แล้วใส่ User Name และ Password > กด Option> กด OK หรือ


2.

สามารถทำการตั้งค่าได้ทาง Nokia Website http://www.nokia-asia.com/ เลือก Support
เลือก Set Up เลือก Settings for Browsing
and MMS Messaging

 

 

Nokia 6230, Nokia 6630, Nokia 6680, Nokia N70, Nokia N70
หรือ Nokia Series 60, Samsung, Sony Ericsson

ระบบที่เปิดให้บริการ: AIS GSM และ AIS One-2-Call!


 

  คิดค่าบริการ GPRS/ EDGE นาทีละ 1 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หรือตามโปรโมชั่นที่ได้รับ

สมัคร mobileNET Package(GPRS/EDGE) คลิกที่นี่

ดูวิธีการตั้งค่า GPRS/ EDGE คลิกที่นี่

   
AIS GSMAIS One-2-Call!GSM 1800AIS SawasdeeAIS mobileLIFEAIS Smart SolutionMFAmPAYphoneOne
Copyright 2003 Advanced Info Service Plc.