ICT Free WiFi เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง ICT และ AIS ให้สิทธิ์ผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใช้ ICT Free WiFi กับจุดให้บริการของ AIS WiFi สูงสุด 10 ชั่วโมง/เดือน

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของ AIS WiFi คลิกที่นี่!

การนับระยะเวลารับสิทธิ์ จะนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนถึงวันสุดท้ายของเดือน

ต้องการลงทะเบียน